e-hvtd v2.0 (9175)

劍客 kiếm khách
♦Người giỏi kiếm thuật.