e-hvtd v2.0 (9175)

劍俠 kiếm hiệp
♦Người giỏi kiếm thuật và hành động vì nghĩa.