e-hvtd v2.0 (9175)

北平 bắc bình
♦Tên cũ của thủ đô Bắc Kinh , Trung Hoa Cộng Hòa Nhân Dân quốc.