e-hvtd v2.0 (9175)

北京 bắc kinh
♦Là một vài địa danh cổ.
♦Tên thủ đô của Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa quốc.