e-hvtd v2.0 (9175)

向上 hướng thượng
♦Thiên về những điều cao đẹp.
♦Trở lên.
♦Xoay lên trên