e-hvtd v2.0 (9175)

厚重 hậu trọng
♦Đãi ngộ trọng vọng. § Cũng nói trọng hậu .