e-hvtd v2.0 (9175)

咸陽 hàm dương
♦Tên huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây 西, ở phía tây bắc huyện Trường An .