e-hvtd v2.0 (9175)

加重 gia trọng
♦Tăng gia phân lượng hoặc trình độ.
♦Phạt tội nặng hơn nữa.