e-hvtd v2.0 (9175)

名花有主 danh hoa hữu chủ
Danh hoa ngày xưa chỉ người con gái đẹp. Ngày nay danh hoa hữu chủ thường tỉ dụ người con gái đã thuộc về một người nào rồi.