e-hvtd v2.0 (9175)

優秀 ưu tú
♦Trội hơn, tốt hơn, đẹp hơn.
♦☆Tương tự: kiệt xuất , ưu dị .