e-hvtd v2.0 (9175)

優勢 ưu thế
♦Hình thế hoặc hoàn cảnh có lợi hơn. ☆Tương tự: thượng phong .