e-hvtd v2.0 (9175)

優柔 ưu nhu
♦Thung dung hòa nhã.
♦Rụt rè, lưỡng lự.