e-hvtd v2.0 (9175)

優閒 ưu nhàn
♦Ung dung nhàn nhã. ◎Như: tha tự tòng thối hưu hậu, tựu quá trứ ưu nhàn đích sanh hoạt 退, .