e-hvtd v2.0 (9175)

優遊 ưu du
♦Nhàn rỗi, ung dung. ◇Kê Khang : Đô ấp khả ưu du, Hà tất tê san nguyên , (Tú tài đáp ).