e-hvtd v2.0 (9175)

初志 sơ chí
♦Chí nguyện có từ trước. ☆Tương tự: sơ nguyện . ◇Liêu trai chí dị : Tân khổ bạt thiệp nhi lai, vị phụ cốt nhĩ. Nhữ bất quy, sơ chí vi hà dã? , . , (Trần Tích Cửu ) Con khổ sở lặn lội tới đây chỉ vì tìm hài cốt của cha. Nay nếu không về thì chí nguyện trước thế nào?