e-hvtd v2.0 (9175)

兒子 nhi tử
♦Con đỏ, anh nhi, hài nhi.
♦Đứa trẻ con.
♦Đứa con trai của mình.