e-hvtd v2.0 (9175)

兒孫 nhi tôn
♦Con cháu, tức các thế hệ sau. ◇Hồng Lâu Mộng : Si tâm phụ mẫu cổ lai đa, Hiếu thuận nhi tôn thùy kiến liễu , (Đệ nhất hồi) Cha mẹ u mê xưa nay nhiều, Con cháu hiếu thuận nào ai thấy.