e-hvtd v2.0 (9175)

兒戲 nhi hí
♦Trò chơi của trẻ con. Nghĩa bóng: Coi thường. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô tuy binh thiểu, thứ nhữ bối như nhi hí nhĩ , (Đệ thập lục hồi) Ta tuy quân ít, coi bọn ngươi như trò trẻ con vậy.
♦☆Tương tự: nhi hi .