e-hvtd v2.0 (9175)

兒童 nhi đồng
♦Trẻ con, trai gái chưa tới tuổi thành niên. ◇Hạ Tri Chương : Nhi đồng tương kiến bất tương thức, Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai , (Hồi hương ngẫu thư ) Trẻ con gặp tôi, không biết nhau, Cười hỏi khách từ xứ nào đến.