e-hvtd v2.0 (9175)

儀態 nghi thái
♦Tư thái bề ngoài. ☆Tương tự: nghi dong .