e-hvtd v2.0 (9175)

儀制 nghi chế
♦Chế độ lễ nghi. ◇Hán Thư : Hán hưng chi sơ, nghi chế vị cập định , (Giao tự chí hạ ) Lúc đầu thời Hán hưng, chế độ về lễ nghi chưa được quy định.
♦Nghi thái, dáng vẻ. ◇Tô Thức : Minh nhật chí Kì Đình, quá nhất miếu trung, hữu A La Hán tượng, tả long hữu hổ, nghi chế thậm cổ , , , , (Ứng mộng La Hán kí ) Ngày mai đi tới Kì Đình, qua một cái miếu, trong có tượng A La Hán, bên trái có rồng bên phải có hổ, dáng dấp rất cổ.
♦Tên chức quan thuộc bộ Lễ dưới thời nhà Minh, nhà Thanh.