e-hvtd v2.0 (9175)

功臣 công thần
♦Bề tôi có công lao.
♦Danh hiệu ban cho bề tôi có công (đời Đường, Tống và Minh).
♦Chỉ người có công góp phần làm xong việc gì hoặc giúp đỡ người nào đó.