e-hvtd v2.0 (9175)

功罪 công tội
♦Công lao và lỗi lầm.