e-hvtd v2.0 (9175)

六方 lục phương
♦☆Tương tự: lục hợp .