e-hvtd v2.0 (9175)

利他 lợi tha
♦Đem lại ích lợi cho người khác. ☆Tương tự: lợi nhân .