e-hvtd v2.0 (9175)

化兒 hóa nhi
♦Con tạo, tạo hóa. § Gọi tắt của tạo hóa tiểu nhi , tức tiếng gọi đùa thần sáng tạo ra muôn vật. ◇Phạm Thành Đại : Hóa nhi huyễn ngã tri hà dụng, Chỉ dữ nhân gian thí dược phương , (Bệnh trung tuyệt cú ).