e-hvtd v2.0 (9175)

假說 giả thuyết
♦Giải thích tạm cho một hiện tượng, sự việc nào đó, nhưng chưa được chứng minh kiểm nghiệm.