e-hvtd v2.0 (9175)

假期 giá kì
♦Thời gian nghỉ việc. ★Tương phản: hàn giá .
♦Ngày nghỉ. ◇: (Chu Nguyên Chương) mỗi thiên thiên bất lượng tựu khởi sàng bạn công, phê duyệt công văn, nhất trực đáo thâm dạ, một hữu hưu tức, một hữu giá kì (), , , , (Đệ bát chương tam )