e-hvtd v2.0 (9175)

假手 giả thủ
♦Mượn sức người khác để đạt được mục đích của mình. ◇Tùy Thư : Chí ư công tư văn hàn, vị thường giả thủ , (Lưu Huyễn truyện ).
♦Chỉ người làm văn thay người khác (thời đại khoa cử). ◇Trương Trạc : Tuyển ti khảo luyện, tổng thị giả thủ mạo danh, thế gia chúc thỉnh , , (Triêu dã thiêm tái , Quyển nhất).