e-hvtd v2.0 (9175)

假山 giả sơn
♦Hòn non bộ, núi giả để làm cảnh.