e-hvtd v2.0 (9175)

假子 giả tử
♦Con nuôi, dưỡng tử, nghĩa tử.
♦Con của chồng hoặc vợ trước.