e-hvtd v2.0 (9175)

假冒 giả mạo
♦Làm giả làm như thật.