e-hvtd v2.0 (9175)

倫常 luân thường
♦Đạo thường cư xử giữa con người. Đặc chỉ luân lí đạo đức dưới xã hội ngày xưa, tức ngũ luân , gồm năm quan hệ đạo thường không thể thay đổi: quân thần , phụ tử , phu phụ , huynh đệ , bằng hữu .