e-hvtd v2.0 (9175)

來生 lai sanh, lai sinh
♦Đời sau, kiếp sau. ★Tương phản: kim sanh , tiền thế , tiền sanh , hiện thế , trần thế . ◇Lí Ngư : Tiền sanh nghiệt chướng kim thế tiêu, Cập tảo bả lai sanh dự đảo , (Nại hà thiên , Kinh sửu ).