e-hvtd v2.0 (9175)

先祖 tiên tổ
♦Ông bà các đời trước.