e-hvtd v2.0 (9175)

前路 tiền lộ
♦Con đường trước mặt. ◇Đào Uyên Minh : Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hi vi , (Quy khứ lai từ ) Hỏi khách đi đường về con đường phía trước, giận ánh sáng ban mai còn mờ nhạt.
♦Tỉ dụ năm tháng đã qua hoặc năm tháng sắp tới. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Kim nhĩ thọ cận thất thập, tiền lộ kỉ hà? Tịnh vô tử tức , ? (Quyển nhị thập) Nay ông tuổi gần bảy mươi, năm tháng sắp tới là bao? Vẫn chưa có con cái gì cả.
♦Cảnh huống tương lai. ◇Lí Đại Chiêu : Mang mang tiền lộ, thù nan dự bốc , (Quốc dân chi tân đảm ) Mờ mịt tương lai, thật khó dự đoán.
♦Thứ tự ở trước. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã chánh yếu vấn nhĩ: Tiền lộ thị bình vận, đáo mạt liễu nhi hốt chuyển liễu trắc vận, thị cá thậm ma ý tứ? : , , ? (Đệ bát thập cửu hồi) Tôi đang muốn hỏi em: Tại sao đoạn trước đều vần bằng cả, mà đến đoạn sau lại bỗng chuyển sang vần trắc, là có ý gì?