e-hvtd v2.0 (9175)

夕陽 tịch dương
♦Mặt trời gần lặn về tây.
♦Tỉ dụ tuổi già. ◇Bạch Cư Dị : Triêu lộ tham danh lợi, Tịch dương ưu tử tôn , (Bất trí sĩ ).
♦Tỉ dụ suy đồi. ◎Như: tịch dương công nghiệp .