e-hvtd v2.0 (9175)

乘勢 thừa thế
♦Lợi dụng cơ hội. ☆Tương tự: thừa cơ . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim dân tâm dĩ thuận, nhược bất thừa thế thủ thiên hạ, thành vi khả tích , , (Đệ nhất hồi) Nay lòng dân đã quy thuận, nếu không thừa thế chiếm lấy thiên hạ thì thật là đáng tiếc lắm.