e-hvtd v2.0 (9175)

他方 tha phương
♦Tha hương, xứ người. ◇Tam quốc chí : Chư thân thích giá thú, tự đương dữ hương lí môn hộ thất địch giả, bất đắc nhân thế, cưỡng dữ tha phương nhân hôn dã , , , (Ngụy thư , Văn Đức Quách Hoàng hậu truyện ).