e-hvtd v2.0 (9175)

傘圓 tản viên
♦Tên trái núi cao nhất Bắc phần, thuộc tỉnh Sơn Tây, còn có tên là Ba Vì.