e-hvtd v2.0 (9175)

三寸舌 tam thốn thiệt
♦Ba tấc lưỡi. Nghĩa bóng: Tài ăn nói.