e-hvtd v2.0 (9175)

事主 sự chủ
♦Hầu hạ, phục dịch nhà vua.
♦Người đứng đầu chủ trì sự vụ. ☆Tương tự: bổn gia nhi , chánh sự chủ , đương sự nhân .
♦Người bị hại trong án kiện (hình sự). ☆Tương tự: đương sự nhân .