e-hvtd v2.0 (9175)

冰期 băng kì
♦Tên một thời kì địa chất, tức thời kì băng hà, các vùng Bắc Âu, Bắc Á và Mĩ châu đều bị băng giá phủ kín.