e-hvtd v2.0 (9175)

一舉兩便 nhất cử lưỡng tiện
♦Một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc.