e-hvtd v2.0 (9175)

人生觀 nhân sinh quan
♦Quan điểm về đời sống con người, thái độ xử thế. ◎Như: tích cực đích nhân sinh quan .