e-hvtd v2.0 (9175)

五季 ngũ quý
♦Năm đời cuối của Trung Quốc thời cổ, gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu.