e-hvtd v2.0 (9175)

五官 ngũ quan
♦Năm bộ phận trong thân thể người ta, gồm tai để nghe, mắt nhìn, mũi ngửi, lưỡi nếm và da sờ mó đụng chạm.