e-hvtd v2.0 (9175)

五方 ngũ phương
♦Năm hướng, gồm đông, tây, nam, bắc và trung ương , 西, , , .