e-hvtd v2.0 (9175)

五湖 ngũ hồ
♦Năm cái hồ nổi tiếng ở Trung Quốc. Có nhiều thuyết khác nhau. (1) Chỉ hồ ao phía nam huyện Ngô . (2) Tức Thái Hồ . (3) Chỉ Thái Hồ và bốn hồ phụ cận.
♦Chỉ Động Đình Hồ .
♦Tức Động Đình Hồ , Bà Dương Hồ , Sào Hồ , Hồng Trạch Hồ Thái Hồ (thuộc Hoa Trung và Hoa Đông , cận đại).
♦Cuối thời Xuân Thu, Phạm Lãi giúp Việt Vương Câu Tiễn diệt nước Ngô ; công thành, đi thuyền ẩn thân ở Ngũ Hồ . Về sau, Ngũ Hồ chỉ nơi ở ẩn.