e-hvtd v2.0 (9175)

五刑 ngũ hình
♦Năm hình phạt thời cổ: tội chết, tội đi đày không hạn kì, tội đi đày có hạn kì, tội giam và tội phạt tiền.